Kära Framtid

Vi Socialdemokrater har presenterat vårt valmanifest med titeln KÄRA FRAMTID.
Som invånare i Gnosjö kommun är det intressant att se vad det skulle innebära för oss i vår kommun med en Socialdemokratisk regering. För att du som väljare ska få det lättare att bilda dig en uppfattning har vi brutit ner ett par av våra förslag till kommunnivå.

Här är några exempel:

Maxtak i förskoleklass = 900.000  kr
Mindre klasser i F-3 = 1,9 miljoner kr vilket motsvarar 5 fler lärartjänster
Fler speciallärare = 500.000 kr motsvarar 1,1 tjänst

Lärarinvestering (för att höja yrkets attraktivitet) = 4 miljoner kronor

Sommarskola & läxhjälp = 700.000 kr

Traineejobb i omsorgen = 17 st
Traineejobb på fritids = 6 st
Extratjänster på skolan = 7 st
Extratjänster övriga = 15 st

25 fler platser på vuxenutbildningen.

Totalt innebär Socialdemokraternas förslag en förstärkning av kommunkassan med ca 15 miljoner kronor.  Förslagen är fullt finansierade.

Kort och gott: Ett bättre Gnosjö. För alla.

Den 14/9 är det Du som avgör valet!

 

facebook Twitter Email