Kallelse

Vi kallar härmed  medlemsmöte i kommunhusets caféteria 15/2 kl 16:00 samt till Gnosjö Arbetarekommuns årsmöte den 8/3 kl 14:00 i Hammargårdens biograf i Gnosjö.

Nu är det nya året igång och hjulen snurrar återigen med full kraft, i början på år skall det som brukligt nomineras och väljas styrelser, årsmöten skall hållas och kaffe ska kokas.

Nomineringar/val ska göras till följande uppdrag:

Distriktsstyrelsen:
1 ledamot & 1 ersättare, nuvarande Markus Kauppinen ordinarie & Jessica Källberg ersättare

Ombud till distriktskongressen:
5 ordinarie och 5 ersättare, (av dessa nominerar kvinnoklubben 2 ombud.)

Arbetarekommunens styrelse samt övriga funktioner:

Funktion Valet avser antal år Nuvarande personer Valda för 2014
                      Styrelseposter, Nyval
Ordförande 2 år Markus Kauppinen  
Ledamot 2 år Patricia Schooner  
Ledamot 2 år Izet Causevic  
Ledamot 2 år Kari Parman  
Ledamot 2 år Sulo Koppelo  
Omval   Valda för 2014
Kassör 1 år Michael Bucht Michael Bucht
Ledamot 1 år Han Luong Han Luong
Ledamot 1 år Kennet Josefsson Kennet Josefsson
Ersättare 1 år Jessica Källberg  
Ersättare 1 år Tomas Johansson  
                     Övriga poster, Nyval  
Facklig representant 1 år Izet Causevic  
Webbansvarig 1 år Patricia Schooner  
Medlemsansvarig 1 år Patricia Schooner  
Studieorganisatör 1 år Kari Parman  
Informationskommitté 1 år Markus Kauppinen  
1 år Izet Causevic  
1 år Patricia Schooner  
Teaterombud 1 år Birgitta Johannesson  
 
 
Ombud ABF 1 år Göte Stigemyr  
Ersättare ABF 1 år Ing-Britt Petersson  
Pensionärsråd 1 år Lars Persson  
1 år P-O Carlström  
1 år Roland Johansson  
1 år Göte Stigemyr..  
1 år    
Revisor 1 år Anders Olsson  
Revisor 1 år Ing-Britt Petersson  
Revisorersättare 1 år P-O Carlström  
Revisorersättare 1 år Anne Persson  
Valberedning 1 år Eva Åström  
Valberedning 1 år Camilla Karlsson  
Valberedning 1 år Tomas Johansson  

 

Nomineringar till
Eva Åström (eva.m.skattegard@hotmail.com) 070-301 32 35 eller

Markus Kauppinen (markus.kauppinen@gnosjo.se) 070-869 92 45

senast den 14:e februari.

 

 

 

Vänliga hälsningar

Styrelsen för Gnosjö Arbetarekommun.

 

facebook Twitter Email