Interpellation angående uppföljning av konsekvenser av elevflytter.

Not. Vi socialdemokrater lyssnar – även på borgerligheten, som ansåg att vår förra interpellation kom in för sent, därför kommer denna i god tid inför nästa fullmäktige så att de har möjlighet att samla ihop underlag för att kunna svara på frågorna.  /Markus Kauppinen 

Vi Socialdemokrater är oroade över arbetsmiljön på våra skolor för både elever och lärare. Klasstorlekarna har blåsts upp nästan till gränsen för vad som är möjligt. Det påverkar arbetsglädjen hos personalen och elever riskerar att inte bli sedda.
Borgerligheten i Gnosjö omorganiserade skolstrukturen i samband med att de röstade igenom deras budget för 2014. Budskapet var tydligt, förtäta, maximera antal elever och se över ledningsstrukturen. Tyvärr inte ett ord om kvalitén eller arbetsmiljön, dessa frågor hade väl ingen prioritet.

Nu har skolan genomfört dessa förändringar och det borde finnas en uppföljning.

Jag vill ha svar av Kultur- & utbildningsutskottets ordförande på följande frågor:

1. Hur blev utfallet, jag tänker på den ekonomiska besparingen samt kvalitén på undervisningen?
2. Det bussas elever från Gnosjö till Hillerstorp, hur mycket är de ökade skolskjutskostnaderna?
3. Vad tänker du vidta för åtgärder för att det ska bli en bättre arbetsmiljö för lärare och elever?
4. Är du nöjd med resultatet?

För Socialdemokraterna i Gnosjö

____________________________

Annie Fredriksen

facebook Twitter Email