Inledningsanförande allmänpolitisk debatt 2017-10-26

Ordföranden, fullmäktigekamrater, åhörare & press…

Demokrati förutsätter ett respektfullt samtal. Det handlar både om att lyssna på vad andra tycker och att själv uttrycka sina åsikter. Det är viktigt för ett en fungerande demokrati att invånarna känner sig som en del av samhället. De ska kunna påverka i de allmänna valen men också känna att de har möjlighet att vara med och påverka i sin vardag – i skolan, på arbetet, i bostadsområdet och i familjen.

Att diskutera med andra om vad som är demokratiskt eller inte är i sig viktigt i ett demokratiskt samhälle. Om diskussion avstannar kan det tyda på att många tycker att demokratin inte är viktig längre, vilket kan vara ett tecken på att demokratin håller på att försvagas.

Vi fullmäktigeledamöter är valda att representera Gnosjö kommuns invånare, så det borde vara självklart för oss att lyssna in och känna av vad som händer i våra invånares vardag. Vilka behov som finns och vara medvetna om att de kan förändras. Här behöver vi många kanaler för att vi ska kunna fatta kloka beslut och fördela resurser där de behövs allra mest.

Det är vår skyldighet att företräda invånarna och vårt uppdrag är just det och faktiskt endast det. Uppdraget är inte att försvara de kommunala förvaltningarna, tyvärr måste jag än en gång påpeka detta. Vi socialdemokrater har påmint om detta ett flertal gånger från denna talarstol och i andra politiska forum.

Vad det gäller att lyssna på oss i den rödgröna oppositionen gällande budgetarbetet har borgerligheten i Gnosjö blivit bättre, det har vi kvitto på från förra månadens budgetdebatt – när ”inte en krona till…” blev till flera miljoner till, precis som vi rödgröna föreslog redan i i juni… Det är BRA för Gnosjö kommun och våra invånare.

Det var ett bra exempel, tyvärr finns det fler på det motsatta där argumentationen visar att alla inte riktigt förstått vilken roll vi politiker har:

Vikariepoolsdebatten: Socialutskottets ordförande (KD) sa ”vi har valt att lyssna på förvaltningen och de vill inte ha en vikariepool.” Hon svarade inte på frågan utifrån vad kristdemokraterna eller borgerligheten vill. Hade heller ingen känsla för vad de timanställda vill – att ha en fast tjänst i en pool eller inte veta från dag till dag om man har ett jobb. Hurdan arbetsgivare tror ni våra kommuninvånare vill att vi ska vara?
Besked som blev hängande efter debatten den debatten är att högerpartierna dvs borgerligheten inklusive det tredje så kallade oppositionspartiet Sverigedemokraterna som anslöt sig till KDs linje att inte införa en vikariepool med argumentationen att förvaltningen inte vill detta. Det är ett tydligt besked från högern att osäkra jobb är deras melodi. Där har som alla förstår vi socialdemokrater en annan idé som bygger på den Svenska Modellen – som ska utvecklas, inte avvecklas…

Det 3:e så kallade oppositionspartiet Sverigedemokraterna har motionerat om att minska möjligheten till inflytande, de vill minska antalet fullmäktigeledamöter. Deras argument är att fler ska konkurrera om platserna i fullmäktige, för att det är så få som går upp i talarstolen. Partiet verkar inte ha förstått att besluten fattas av ledamötena – efter en eventuell debatt, men möjligheten finns för var och en att delta i debatten inför ett beslut. Den möjligheten vill alltså SD begränsa, det kommer vi Socialdemokrater aldrig att ställa upp på.

Ett annat argument de för fram är att spara pengar, då har jag ett förslag: vi sänker partistödet med lika mycket som ni skickat uppåt i er organisation – för ni behöver uppenbarligen inte de pengarna – som är avsedda för att stärka den lokala demokratin…

Vi Socialdemokrater vill att så många som möjligt ska ha möjlighet att uttrycka sin åsikt. Vi tror på demokratin och VI kommer att försvara den.

Tack!

 

 

facebook Twitter Email