I Gnosjö tar vi strid för den svenska modellen – för allas skull.

Socialdemokraterna i Gnosjö tar striden, för personalens, vårdtagarens och medborgarnas skull. I en tid där vi som arbetsgivare har svårigheter att tillsätta tjänster inom bristyrken blir det än tydligare att detta är en konsekvens av den tidigare alliansregeringens förda politik. Genom skattesänkningar har välfärdsarbetarna blivit färre och deras arbetsvillkor försämrats. Ohälsan ökar med ökade sjukskrivningskostnader som följd. Inlåsningseffekterna på arbetsmarknaden har för kommunerna gett effekten av att vi har svårt att hitta utbildad personal inom framförallt vårdyrkena.
Vinstjakten på vårdtagarens bekostnad har nu även nått Gnosjö kommun, kommunen har direktupphandlat sjuksköterskor från Orange Personal AB – en del av en norsk koncern med affärsidé att hyra ut arbetskraft från EU/ESS-länder inom bland annat sjukvården.

Vi måste se och lära av andra, Region Halland har skrivit avtal med Orange som har skapat debatt och frågetecken.
Samtidigt har delar av den norska vården beslutat att klippa banden med bolaget. Som anledning anges flera brister och brott mot deras arbetsmiljölag.

Orange Personal AB har inte kollektivavtal med vårdförbundet. Sjuksköterskorna de hyr ut får bekosta sin språkutbildning själva och kontrakteras på 18 månader av Orange för att betala av sin utbildning.

Det rapporteras även från kommuner i Norge som haft personal från Orange att språkkunskaperna vart undermåliga och felmedicinering har skett. Det handlar om patientsäkerheten för våra vårdtagare, den får inte äventyras.

Det handlar även om bolagets anställdas arbetsvillkor, kontrakt som kan liknas vid slavkontrakt och handslag om att de inte får byta arbetsgivare förrän skulden är betald. Löner som är lägre än deras svenska kollegor – som motiveras från bolaget att det är bättre betalt än de hade haft i sitt hemland. I förlängningen hotar detta vår svenska lönebildning där arbetstagarna för att få behålla jobbet kommer bli tvingade att sänka sina löner.

Det ställer vi Socialdemokrater aldrig upp på! Vi värnar den svenska modellen, i Sverige ska svenska kollektivavtal gälla!

Därför meddelar vi härmed att Socialdemokraterna i Gnosjö inte kommer att ställa sig bakom att avtal skrivs mellan Gnosjö Kommun och Orange Personal förrän följande krav är uppfyllda:

  1. Språkkunskaperna hos personalen är säkrat
  2. Lön och arbetsvillkor följer aktuella kollektivavtal inom området
  3. Bolaget är ansvarigt för att eventuella underentreprenörer följer samma regler
  4. Bolaget skriver under på att brott mot regelverken utgör uppsägningsgrund för kontraktet och bolaget kan bli skadeståndsskyldigt gentemot kommunen
  5. Bolaget öppnar upp sig för kontroller där företrädare för kommunen kan kontrollera hur bolaget lever upp till kraven på kontraktet mellan kommunen och bolaget.

För Socialdemokraterna i Gnosjö
Markus Kauppinen
1a Maj 2016

facebook Twitter Email