#halvtidgnosjo

Så här i halvtid till nästa val är det ganska intressant att se vad de politiska partierna har föreslagit motionsvägen i Gnosjö kommunfullmäktige.
En sökning på ordet ”motion” i diariet från och med oktober 2014 till dagens datum ger oss följande information:

Diarienr Rubrik Parti Status
2014-00806 Fordonstvätt för privatpersoner KD Utreds
2015-00023 Integration, egenförsörjning & empowerment KD Bifall
2015-00110 Utökad Länstrafik i Gnosjö tätort M Avslag
2015-00112 Alternativa maträtter FP/L Avslag
2015-00166 Bredbandssamordning KD Avslag
2015-00177 Rätten till heltid S Bifall
2015-00215 Lokal & Regional handlingsplan mot våldsbejakande extremism S Bifall
2015-00269 Fungerande kommunikationer är en del i integrationen KD Avslag
2015-00266 Fria arbetskläder S Bifall
2015-00325 Utmaningsrätt KD Avslag
2015-00351 Behovsprövad skolskjuts FP/L Avslag
2015-00350 Cykelpool FP/L Avslag
2015-00386 Stöd till pensionärsorganisationer S Bifall
2015-00733 Fjärrvärme MP Bifall
2016-00082 Snabbare beredning av motioner S Bifall
2016-00267 Insynsplatser i utskotten SD Avslag
2016-00286 Vita jobb-modellen S Utreds
2016-00312 Finskt förvaltningsområde S Utreds
2016-00480 Cykelväg Hestra-Gnosjö-Hillerstorp FP/L Utreds
2016-00499 Strategisk lokalförsörjningsplan S Inlämnad
2016-00513 Ordning & reda på planer, program och riktlinjer S Inlämnad

När vi summerar underlaget får vi fram att det har i halvtid lämnats in totalt 21 motioner.
Vi Socialdemokrater har denna period lämnat in 9 motioner och 5 av dem har fullmäktige bifallit, ingen avslagen och 4 är under utredning eller inlämnade.
Vi har hittills haft 100% framgång med andra ord.

Detsamma gäller våra kamrater i miljöpartiet 1 inlämnad och 1 bifallen.
Det är glädjande att vi rödgröna lägger så kloka förslag att borgerligheten inte kan annat än att bifalla dem.

Inom borgerligheten är det inte lika muntert.
Moderaterna har lämnat in 1 motion och den har fullmäktige avslagit.
Kristdemokraterna är de som inom borgerligheten är mest kreativa följt av liberalerna.
KD har lämnat in 5 motioner men har inte vart så lyckosamma i hanteringen endast 1 bifallen, 3 avslagna och 1 under utredning.
Folkpartiet som numera heter liberalerna har lämnat in 4 har mötts av liknande öde 0 bifallna, 3 avslagna och 1 under utredning.

Sverigedemokraterna har samma utfall som moderaterna  – 1 inlämnad och den har fullmäktige avslagit.

Kort slutsats – den rödgröna oppositionen levererar och får igenom sina förslag. För borgerligheten är det kämpigare av deras 10 motioner har fullmäktige endast bifallit 1 hittills och 7 har avslagits.

facebook Twitter Email