Gycklarnas afton

Den lokaltidning som säger sig skriva och verka utan att gynna något enskilt parti hade bjudit in till valdebatt i Gnosjö centrum fredagen den 3 september.Till denna debatt hade man bjudit in en representant för varje parti. Redan när inbjudan kom ringde jag till aktuell inbjudare och bad om att vi från socialdemokraterna skulle få möjlighet att representera med två personer, då jag anser att det inte skulle bli en demokratisk debatt med 4 alianspartier mot oss i vänstern. Med hänvisning till att även vänster och miljöpartiet var inbjudna fick vi nej. I måndags, när vi skulle anmäla debattdeltagare, bad jag åter om att vi skulle få ha två deltagare men fick ett kategoriskt nej till svar.
Ikväll när debatten hölls så hade vänstern och miljöparitet förhinder att närvara. Trots det fick vi inte möjlighet att vara två från s.

I den debatt som hölls var det 5 högerpartier mot socialdemokratins enda deltagare. Tidsmässigt gavs kds representant ett stor utrymme och s ledamoten fick det minsta utrymmet tidsmässigt. Många av de direkta felaktigheter som framfördes fick inte möjlighet att rättas till.

Till råga på allt fick jag av en slump reda på att det är Gnosjö Kommun som betalar för personalen som skötte ljudet under kvällen. Vid direkt fråga till kd kommunalrådet vem som beslutat detta så svarar han att han själv beslutat att kommunstyrelsen skulle ta denna kostnad.

Under mina snart 12 år i politiken i Gnosjö har jag aldrig varit med om något liknande. Beslut om kostnader för kommunen brukar åtminstone tas i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Jag blir både ledsen och upprörd över denna hantering. De mörka krafterna jag talade om efter valet 2006 kryper åter upp till ytan. Ställer verkligen de övriga alianspartierna upp på kommunalrådets agerande?

Någon fortsatt prenumeration på Värnamo Nyheter kommer det inte bli i vår familj!

Inga-Lill Andersson Hjelm
socialdemokrat

facebook Twitter Email