Gnosjö klättrar på rankingen

pil-d-med-årstillväxt-uppåt-46601918
Idag presenterade Svenskt näringsliv rankingen för företagsklimatet i landets kommuner. Gnosjö klättrar glädjande 5 placeringar till plats 22 av landets 290 kommuner.
Det är positivt, förstå mig rätt – men det finns ett stort men. Detta är till trots att Gnosjös (m)inoritetsallians inte har presenterat några gemensamma förslag till vad de har för idéer om näringslivsutveckling eller vilka mål de gemensamt tagit fram för att vi tillsammans ska utveckla befintliga näringar och samtidigt stötta nyetableringar.

Vi Socialdemokrater har drivit igenom Gnosjöandans entreprenörsskapscenter (GEC), som är tänkt att fungera som ett nav (centrum) – en väg in för befintliga företagare och framtida entreprenörer. Denna verksamhet är en del i Science Park systemet där företagen kan få hjälp med allt från coachning till riskkapital, vi Socialdemokrater i Gnosjö har dessutom som enda parti i kommunen representation i styrelsen för Science Park systemet.

Vi har även motionerat om att Gnosjö kommun borde bilda ett näringslivsbolag tillsammans med näringslivsföreningen för att tillsammans med näringslivets representanter utvidga och utveckla samarbetet för att skapa ännu bättre förutsättningar för näringslivet i kommunen.

I vårt rambudgetförslag för 2016 föreslog vi att kommunen skulle införa ett nytt mål – att Gnosjö kommun ska vara en av landets 10 bästa näringslivskommuner, ett tydligt mål som borde tilltala även minoritetsalliansen.

Såna här rankingar finns på flertalet områden – de är inte en absolut sanning men en värdemätare och signal, det ger underlag att gemensamt jobba för ett mål som det inte borde finnas politisk konflikt om.
Vi efterlyser bara på detta område som på så många andra en tydlig gemensam viljeyttring från minoritetsalliansen.

Vi har presenterat progressiva förslag och ett tydligt mål, vi säger som Masaaki Imai gjorde redan 1986: ”KAIZEN – ständiga förbättringar genom bra processer ger bra resultat

Det ÄR glädjande att Gnosjö kommun klättrar i rankingen – men vi kan bättre, för tusan vi är ju i GNOSJÖ!

 

facebook Twitter Email