Ett paradigmskifte har skett i Gnosjö, till slut.

Slutet på eran av borgerligt majoritetsstyre i kommunen tog sin ända med valet 2014.

Minoritetsstyret hittade även till Gnosjö, det ställer större krav på politikerna i samtliga partier att hitta kompromisslösningar. Annars går kommunens utveckling i träda.

Det tog tid för alla att inse detta, borgerligheten ångade på som om de hade majoritet, vi från oppositionen formulerade emellanåt vår politik och kritik som om det parlamentariska läget var i princip densamma som före valet.
Den tiden är förbi nu.

Socialdemokraterna och miljöpartiet presenterade före sommaruppehållet en skuggbudget som hade namnet Gnosjö framåt – tillsammans.

Den röstades ner men viktiga ställningstaganden och principer ur densamma följde med till hösten.

Det tog fram till oktober 2015 innan eftervalsgrälen och positioneringen tog slut i och med den allmänpolitiska debatten som ägde rum i fullmäktigesalen.

Ordet på allas läppar den kvällen var SAMARBETE. Händer sträcktes ut från vänster till höger, situationen hade alla insett var ohållbar.

Socialdemokraterna avslutade den debatten med ” Gnosjö kan bättre & Ett bättre Gnosjö kan vi åstadkomma TILLSAMMANS.”

November 2015 klubbade fullmäktige enhälligt en reviderad budget för 2016  – en kompromissbudget,  som i alla kompromisser måste det vara ett givande och tagande för att nå fram. Kompromissviljan testades av oss på borgerligheten och borgerligheten testade oss.. Det höll.

Även taxorna för 2016 antogs, vårt yrkande om ingen hemsjukvårdsavgift (denna följetong) bifölls även den av en enig fullmäktigeförsamling. Provet på samarbetsviljan höll hela vägen.

Nu är det paus i konfrontationspolitiken och de gemensamma krafterna kan ägnas åt att återta greppet om ekonomin, skapa ordning och reda i beslutsfattandet och börja styra och leda kommunen på en ny kurs.

Utmaningarna vi har framför oss kräver full fokusering, nästa år blir ett avgörande år för hur kommunens framtid kommer se ut.
Jag är övertygad att vi klarar detta….om vi gör det TILLSAMMANS.

Trevlig helg, kamrater!

facebook Twitter Email