Det första halvåret som oppositionsråd

Fantastiskt vad tiden går fort när man har roligt. Det har varit spännande, lärorikt och givande. Dagarna har en tendens att bli långa men som sagt timmarna bara springer iväg.

De första månaderna gick åt till att skapa kontakter och försöka få så mycket insyn som möjligt. Det tycker jag att vi har lyckats bra med och nu till hösten börjar nästa fas, att använda våra verktyg för att genomföra våra förslag och vår politik, vi kommer inte att vika ner oss!

Vår motion om Entreprenörsskapscentrum har fått gehör i budgetberedningen och pengar finns avsatta till hyran för 2012, motionen är dock återremiterrad då regelverk och kommité saknades i motionssvaret. Det är viktigt att vi gör rätt från början då det handlar om framtida arbetsplatser som kommer att växa fram ur centrat. Målet vidare med detta är ett Näringslivets hus där vi kan samla kompetens och skapa kontaktytor för befintliga och nya entreprenörer. Borgarna är lite irriterade på motionen på grund av att de inte kommit på den själva, de gillar förslaget men inte att det kom från oss… :).

Vi lyckades även få ordförandeposten i Fastighets AB Järnbäraren efter en sluten votering med siffrorna 19-11 (4 blanka, och en KDis som avvek innan omröstning). Fantastiskt roligt!

Ännu en motion som vi lämnat in är att kommunstyrelsen ska utreda hur beslutet av omplaceringen av barnen från Hammargården till korttids blev ur barnperspektivet. Vi måste komma ihåg att vi politiker är valda av våra medborgare och beslutar åt dem – för dem, inte tvärtom!

Förra veckan lämnade vi in en tredje motion om avgiftsfria lovbad för ungdomar upp till 16år, ett förslag som kostar förhållandevis lite för kommunen men som ger så mycket mervärde för barnfamiljerna. Vi tror vi kan få igenom motionen och att redan till höstlovet kunna erbjuda avgiftsfria bad för våra barn.

I år har vi valt att inte lägga ett eget budgetförslag då 2012 är ett svagt budgetår och vi har tagit vår del av ansvaret för att låta ekonomin återhämta sig ur den djupa lågkonjunkturen, det är viktigare än ett enskilt starkt budgetår. Vi värnar om långsiktighet och kontinuitet i verksamheterna.

Vårt säryrkande om konstgräsplan spelklar 2012 röstades ner i kommunfullmäktige, det var tråkigt men konstgräsplanen har borgarna lovat påbörja 2012 och spelklar 2013. Det är ändå en halvseger, den blir tidigarelagd ett halvår, vilket den inte blivit om vi inte drivit på frågan. Grattis alla fotbollsfantaster, jag – jag gillar hockey :).

Vi har även en egen lokal sen nyår centralt i Gnosjö tillsammans med ABF, som till hösten kommer bemannas någon dag i veckan. Det kommer att anslås på hemsidan och även i skyltfönstret.

Under hösten kommer även en hel del utbildningar och föreläsningar att genomföras tillsammans med ABF, håll utkik!

Facklig-politisk samverkan har även den kommit igång och nu formas en organisation runt detta.

Vi kommer i höst att ha ett medlemsmöte där vi gemensamt sätter upp mål och visioner för 2012 och framåt. Vi avslutar mötet med kräftskiva, hjärtligt välkomna alla nya och gamla medlemmar! Ta chansen och var med och forma partiets och Gnosjös framtid!
Datum, plats och tid kommer att meddelas via annons, hemsida och skyltfönstret.

Jag vill tacka alla medlemmar för förtroendet och alla utskotts & nämndsledamöter för ert arbete, ni har skött er galant! – Tillsammans gör vi skillnad!

Ha nu en riktigt skön sommar och ladda batterierna till höstens kamp mot orättvisor och otrygghet!

Varma sommarhälsningar!

//Markus Kauppinen (S), Oppositionsråd i Gnosjö Kommun

facebook Twitter Email