Dags att nominera!

Hej alla medlemmar, efter valet är det nu dags att tänka på vilka du vill ska företräda dig inom de olika kommunala och partiuppdrag (kongressombud). Vi har skapat en nomineringssida som du hittar här (https://www.gnosjo.org/nominering). Det är möjligt att nominera till flera uppdrag genom att man håller nere Ctrl-tangenten längst till vänster på tangentbordet samtidigt som man klickar på de uppdrag man nominerar personen till. Vill du istället ringa in dina nomineringar gör du det på 0370-331002 (Markus) eller om du vill maila in nomineringar så är mailadressen markus.kauppinen@gnosjo.se

På medlemsmötet den 24/9 kl 18:00 kommer inkomna nomineringar att presenteras och rätten att nominera för partimedlemmar kvarstår till och med 30/9, sedan tar valberedningen över och slutligen presenteras ett förslag på ett medlemsmöte i Oktober – detta mötet är ännu inte datumsatt men en separat kallelse kommer att skickas via e-post och vanlig post till de som inte lämnat sin e-postadress till oss. På denna sidas kalendarium kommer också mötet att anslås.

facebook Twitter Email