Borgerligheten röstade bort valfriheten!

Igår måndagen den 6:e maj hölls ett extra Kommunstyrelsesammanträde, ett enda ärende skulle behandlas.

Ärendet gällde start eller inte start av det industritekniska programmet i höst. Rektorn för Gnosjöandans Kunskapscenter (vårt kommunala gymnasium) föredrog ärendet och hans önskan var att trots lågt söktryck starta utbildningen. Utbildningen inrymdes i ram och i befintlig organisation, oppositionen delade hans uppfattning och ställde intresserat frågor och argumenterade för start.

Borgerligheten var som vanligt tysta och hade inte ett enda argument för sitt ställningstagande, jag upprepar inte ett enda argument!

Strax innan beslut skulle fattas ajournerade ordföranden (1:e Vice) mötet i 2 minuter, nästan 10 minuter senare kom de in i samlad tropp  och var eniga  för att inte starta. Voteringen slutade 9-6 emot vårt yrkande, S reserverade sig mot beslutet. Känslan efter beslutet är att den borgerliga valtekniska piskan ven hårt, rättning i ledet i nästan Nordkoreansk anda… Kim Jong Style

Vi Socialdemokrater tror på våra ungdomar och vi vill utveckla vårt gymnasium, vi vill att våra ungdomar ska vara rustade för framtiden. Vi litar på våra ungdomar att de väljer utbildning efter sitt intresse och för sina drömmar, det ska ingen annan göra åt dem. Vi har fått signaler om att det har ringts runt till elever efter att de har valt för att försöka få dem att välja annorlunda, det är oroväckande & allvarligt.

När dog det fria valet och vart tog valfriheten vägen? 

Fram tills igår hade våra ungdomar möjligheten att i Gnosjö välja mellan 2 industritekniska utbildningar, nu återstår endast ett, som dessutom aviserat flytt till grannkommun nästa höst. Det är dystert, det behövs förändring!

Som Henry Ford sa välj vilken färg du vill – Bara det är svart. Sådan är borgerlighetens utbildningspolitik i Gnosjö.

/Markus

facebook Twitter Email