Året som gick

Vill börja med att tacka alla partikamrater för era insatser det gångna året, tillsammans gjorde vi det möjligt! samverkan

Första året på mandatperioden med en situation aldrig skådad i Gnosjö kommun: minoritetsstyre.
Det har vart en besvärlig resa där många har fått lära sig den hårda vägen vad det innebär att ha ett sådant parlamentariskt läge.

Det politiska klimatet har likt årstiderna växlat under året och först nu våras det för en kursändring.

Vi lovade våra väljare ordning och reda och under hösten har vårt arbete gett frukt, budgetprocessen är förändrad och de flesta av våra principer har en enig fullmäktigeförsamling beslutat.

Det ger hopp om framtiden för Gnosjö kommun.

Utöver det har vi infriat följande vallöften:

 • Avskaffa hemsjukvårdsavgiften – vi ska ta hand om varandra, man blir inte frisk av att bli fattig.
  Resultat: Fullmäktigeprotokoll november paragraf 189 – INGEN avgift. 
 • Ha mindre barngrupper i barnomsorgen
  Resultat: Regeringen har i sin budgetproposition avsatt pengar till just detta
 • Ge fler datorer till våra elever – vi vill satsa på moderna IT läromedel och modern pedagogik
  Resultat: Budgetberedningen har fått i uppdrag att i enlighet med vår motion ”Framtidens skola – redan idag” jobba för att finansiera detta.
 • Höja föreningsstödet
  Resultat: Det finns ett förslag som tyvärr blev återremitterat av borgerligheten och Sverigedemokraterna, ärendet dyker upp igen under våren och vi kämpar vidare.
 • Alla anställda i kommunen som så önskar ska ha rätt till heltid
  Resultat: Fullmäktigeprotokoll april paragraf 45 – Jämställdhetsplanen ”…tillsvidareanställda erhåller den sysselsättningsgrad de önskar arbeta”
 • Många kommunala lokaler står tomma stora delar av dygnet, det  vill vi tillsammans med föreningarna ändra på. Det är dag att släppa loss kreativiteten!
  Resultat: Vi har gett allmänna utskottet i uppdrag att se över lokalbehoven och hur de kan bättre nyttjas.

Tillsammans är vi starka och tillsammans gör vi skillnad, varje dag. Ingen kan göra allt men alla kan göra något.

Jag vill tillönska alla som läser detta en riktigt God Jul och Gott nytt år, ta hand om er och era nära under helgerna!

/Markus
Tomte

facebook Twitter Email