Arbetet efter valet 2010

Vi socialdemokrater i Gnosjö kommun har kommunens befolkning att tacka för det goda valresultatet – i jämförelse med grannkommunerna har vi helt klart gått framåt. I en tid av mänsklig kyla och minskad tilltro människors lika värde har ändock vår kommuns invånare hoppet kvar om en bättre framtid för vår kommun. Valarbetet var intensivt och vi vill tacka alla medarbetare som bidrog till att göra de lokala socialdemokraternas valinformation tillgänglig för allmänheten – varje insats har bidragit till det ökade förtroendet tillsammans med våra viktiga sakfrågor.

Nu blickar vi framåt. Vallöftesord skall omsättas till handling. I nuet sitter vår lokala valberedning och tar fram förslag till nyckelpersoner som vill arbeta operativt på kommunpolitisk nivå inom den nya organisationen. Nämnder blir till utskott, och tack vare det goda valresultatet behåller vi viktiga platser i flera viktiga politiska funktioner. Om du känner själv att du vill engagera dig eller känner någon annan som vill så hoppas vi innerligt att intresserade hör av sig till oss.

För alla er som valde att ge oss ert förtroende i kommunvalet – dessa fyra år kommer att innebära ett stort samhällsbärande ansvarstagande från vår sida. Hela kommunens bästa kommer att genomsyra vår kommande arbete. Besök gärna våra kommande medlemsmöten och se vilka planer som ligger i beredning för en bättre kommun.

facebook Twitter Email