1:a Maj i Gnosjö 2013 -Bilder

Vi hade även tur med vädret..

Inledning av AKs ordförande  Markus Kauppinen
Inledning av AKs ordförande Markus Kauppinen

”Välkomna!,
Gnosjö Arbetarekommun har i dagarna fyllt 99 år, nästa år – valåret blir vi 100 år – kamrater vi har väntat länge nog, det är dags för förändring, en annan väg är möjlig!
Första Maj är en framtidsdag, vi har länge samlats denna dag för att demonstrera mot orättvisor och för en bättre framtid. 1:a maj handlar om rättvisa och solidaritet, idag är vår högtidsdag, den ska vi värna och minnas vad den innebär och betyder.
Det finns de som ifrågasätter denna dag, att den har spelat ut sin roll – de har fel.
Det är samma krafter som säger att det är farligt med visioner, de krafterna är trötta och det är de som har spelat ut sin roll – Vi som folkrörelse vet vad som är möjligt när vi samlas och jobbar tillsammans…
Vi samlas idag för ett bättre Gnosjö, för ett bättre Sverige, helt enkelt för ett samhälle med framtidstro.
Nu när grillen är tänd och S-Kvinnor bjuder på kaffe tänkte jag berätta vad som händer idag:
Trubaduren Christer Grandin kommer att spela väl valda sånger för oss. Sedan kommer vår Huvudtalare Clas-Göran Carlsson att tala en stund och så får vi återigen lyssna till Christer innan ungdomstalaren Karl-anders Lindahl tar vid, efter det avslutar vi med allsång – Internationalen.
Jag hälsar er återigen å arbetarekommunens styrelses vägnar Välkomna!”

ClasGöran Carlsson - vår huvudtalare höll ett mycket bra tal.
ClasGöran Carlsson – vår huvudtalare höll ett mycket bra tal.

 

Mötesdeltagare

Det är ett sant nöje för mig att få vara med och fira första maj med er här idag – här i Gnosjö i kärnan av mitt strävsamma Småland.En hembygd som är en lugn och fridsam oas i tillvaron;

En plats att dra sig tillbaka till och samla kraft inför nya utmaningar i politiken. Men Gnosjö är ingen isolerad del av vårt land.Inte ens här, i denna idylliska oas, kan vi undgå att drabbas av
den förlamande hand som snart sju år av borgerligt styre lagt över samhällsutvecklingen.

Och allt eftersom åren framskridit har det blivit uppenbart för allt fler att de idéer som denna regering hittills provat inte fungerar.

Regeringen har varit skicklig på att betona att alla ska jobba, men inte på att skapa nya jobb. Istället har arbetslösheten stigit och allt fler har hamnat i utanförskap
– just det utanförskap som de lovade avskaffa.

Framförallt våra ungdomar har drabbats hårt av den borgerliga regeringens bristande förmåga.
Vi upplever idag den högsta ungdomsarbetslösheten i mannaminne. Var fjärde ung tjej eller kille under 25 år går idag utan det jobb de vill ha.
Men istället för satsningar på jobb och utbildning ser vi hur ungdomsarbetslösheten ökar.

Vi ser hur en generation fylld av vetgirighet, kraft och hopp riskerar att lämnas åt sitt öde.

Och vad är Fredrik Reinfeldts och de andra borgarnas svar på det?

Jo, att Sverige klarar sig bättre än andra länder i Europa. Att vi har en alliansregering som minsann sett till att vi har det bättre än andra.

Men hur ser egentligen den jämförelsen ut?
Jo, vi har lägre arbetslöshet.

Vi har lägre arbetslöshet än Grekland, än Spanien, än Portugal, än Italien, än Irland, än Frankrike.

Men – och här kommer det intressanta –
vi har högre arbetslöshet än Belgien, Storbritannien, Finland, Luxemburg, Danmark, Nederländerna, Österrike och Tyskland.

Alla de länder som vi normalt brukar jämföra oss med.

Men det talar Anders Borg och de andra tyst om.

För vi har ju klarat oss bättre än länderna i Sydeuropa. Länder som i flera fall står på ruinens brant, och knappast har råd att satsa sig ur den kris de befinner sig i.

Den borgerliga regeringen har visat vad de vill göra åt det.

Deras strategi består av tre steg:

Först genom att säga att allt inte är så dåligt, och framförallt inte så dåligt som när vi styrde för snart sju år sen.

Sen säga att fastän det är dåligt, så vore det värre om Socialdemokraterna styrde.

Och sen – när inget annat tycks hjälpa – så åker de ut till Maramö, hissar flaggor och grillar korv!

Mötesdeltagare,

vi andra däremot ser för varje dag som går med denna borgerliga regering, hur alla de fantastiska möjligheter som vi alla har inom oss,

all den kraft som Sverige har som land, riskerar att gå till spillo för att vi inte ger alla chansen att visa vad de går för.

Den borgerliga regeringen tycks leva i tron, att om våra företag inte kan konkurrera med kompetens, då måste de konkurrera med kostnader, och bli så billiga som möjligt. Då måste de ha låga löner och sämre arbetsvillkor, för att kunna slå sig in på en helt annan marknad.

Men den marknaden är redan full. Runt om i världen finns redan många länder som har mycket lägre utbildningsnivå än Sverige, sämre arbetsvillkor och lägre löner. De är också betydligt billigare. Ska vi gå på den vägen har vi en väldigt lång väg att gå. Och den vägen bär utför.

Men låglöneländerna är på väg åt andra hållet. Många utvecklingsländer satsar just nu på skolor och universitet, på forskningscentrum och ny teknik – just för att kunna konkurrera med kunskap istället för kostnad. Just för att ha råd att finansiera en högre välfärd, en högre levnadsstandard, en större frihet för denna och kommande generationer.

Kanske skulle dessa länders företrädare säga till oss: Vad håller ni på med? Ni i Sverige, som varit föregångare när det gällt att utveckla välstånd och demokrati, har ni glömt att det inte går att konkurrera med sämre skolor och mindre utbildning? Tror ni verkligen att ni kan sätta alla i arbete genom sänkt krogmoms och sänkta bolagsskatter?

Hur kan ni låta en hel ungdomsgeneration stå och vänta?

Mötesdeltagare, därför är vårt budskap denna första maj: Vi ska inte gå den vägen. En annan väg är möjlig.

Regeringen väntar på bättre tider – medan stora delar av Sverige väntar på en bättre regering!

En annan väg är inte bara möjlig, den är ett måste för ett modernt Sverige. Ett Sverige där alla både har skyldigheten och möjligheten att bidra med sin del.

Där vi konkurrerar med högt kunnande och kompetens framför låga kostnader och dåliga villkor. Där vi säkrar både samhällets öppenhet, och individens livschanser, välfärd och trygghet på ålderns höst.

Det är därför vi samlas här idag, under parollen ”Jobb och framtidstro!”

På vår kongress nyligen har vi gemensamt slagit fast att när vi tar makten efter valet 2014 ska vi steg för steg göra vad som krävs för att fler människor ska lyckas hitta ett arbete, så att vi når EU:s lägsta arbetslöshet år 2020.

Det här innebär att vi behöver skapa så pass många jobb, och samtidigt göra så att alla människor har möjlighet till utbildning för att ta de jobben, så att arbetslösheten i princip halveras.

Och vi tvekar inte inför den uppgiften!

Vi ska halvera arbetslösheten här i Gnosjö

Vi ska halvera arbetslösheten i Småland

Och vi ska halvera arbetslösheten i hela Sverige!

Mötesdeltagare,

Vi har den senaste åren fått se alltför många motbjudande exempel på konsekvenserna av den borgerliga politikens blinda tro på marknadskrafterna.

Vi har fått uppleva något som vi aldrig trodde var möjligt; hur orkeslösa och hjälplösa åldringar lämnas i ensamhet och förnedring på privata vårdinstitutioner medan investerare och aktiespekulanter berikar sig och lever lyxliv på vinster som skapats med hjälp av dina och mina skattepengar.

Svenska folket gillar välfärden, och de behöver en regering som står upp för den.  Bristerna i välfärden beror inte på en svaghet i den svenska solidariteten, utan på själviskheten i Sveriges regering!

Mina vänner, marknadskrafterna löser inte alla problem, tvärtom så skapar de ibland andra problem istället.

Här, mina vänner, ser vi en stor skillnad i svensk politik. Vi vill fortsätta att stärka välfärden, inte montera ner den. Vi vill se till att de skattepengar som vi alla hjälps åt att skrapa ihop går till vård och utbildning och inte rakt ner i fickorna på ett litet antal miljonärer.

Och vi har nu gemensamt arbetat fram ett förslag som höjer kvaliteten, långsiktigheten och insynen i välfärden, och samtidigt avsevärt begränsar vinsterna hos privata aktörer.

Istället för att slösa miljarder på misslyckade subventioner, vill vi investera dem i kunskap som leder till jobb, utveckling och framtidshopp.

Istället för att planera för nya skattesänkningar öppnar vi upp för nya järnvägar, som binder vårt stora land samman.

Istället för att satsa på Sveriges krogar satsar vi på Sveriges skolor, för det är det som rustar oss starka inför framtiden.

Istället för den sittande regeringens handlingsförlamning behöver vi en stark näringspolitik så att fler kommer i arbete.

Vi socialdemokrater vill öka samverkan mellan samhälle och näringsliv för att ta vara på varje gnutta kompetens och kreativitet som finns i det här landet, och sprida dem på världens marknader och på så sätt skapa nya jobb i Sverige.

Då stärker vi vår position som en kunskapsnation, som konkurrerar med kompetens i en global toppklass. Den är den vägen vi måste hitta tillbaka till.

I det perspektivet är den gröna omställningen en enorm möjlighet. När hela världen måste söka långsiktigt hållbara lösningar finns det en otrolig utvecklingspotential för den kreativa och kompetenta svenska industrin och tjänstesektorn.

Men idag minskar jobben, samtidigt som utsläppen ökar. Vi måste se till så att det blir tvärtom, så att jobben ökar men utsläppen minskar.

Det är viktigt – det är lönsamt – och det är möjligt!

Ska vi konkurrera med kunskap så innebär det att alla i Sverige ska kunna höja sin kompetens, oavsett om du är låg- eller högutbildad, oavsett om du är gammal eller ung, oavsett var du bor i landet.

För det var länge sen kunskap var något man fick i skolan, och sedan bar genom livet. Den moderna ekonomin är i ständig förändring, förnyelse och förbättring, och behovet på kompetens skiftar ständigt.

Lyckas vi bli det land som kan utbilda snabbast och ställa om på bästa sätt – då kan den globala ekonomins öppenhet och föränderlighet bli vår främsta styrka.

Vi behöver satsa på gymnasieskolan, och stärka våra lärare så de står redo att föra ut nya generationer på framtidens arbetsmarknad. Vi ska utveckla högskolan och göra den tillgänglig för flera, och se till att utbildning finns att tillgå i många olika former i arbetslivet – så att du kan få den kompetens du behöver, oavsett om du arbetar eller söker arbete.

Företagen ropar redan idag på arbetskraft med rätt kompetens – och vi i samhället har alla möjligheter att svara.

Vi ska inte bara skapa framtidens jobb, vi ska se till att alla har chansen att ta dem. Det får vara nog med en borgerlig politik som skär ner på våra utvecklingsmöjligheter och gör människor otrygga och lågavlönade.

Sverige ska konkurrera genom starka, trygga och kompetenta människor.

Sverige ska gå framåt genom kunskap och arbete!

Mötesdeltagare,

Vi vill välja en ny väg i svensk politik. En väg som leder mot ett samhälle där vi ser varandras gemensamma, och individuella, behov och drömmar. Där alla människor får en verklig chans att utvecklas och nå framgång. Ett samhälle där frihet inte bara innebär samma rättigheter, utan även samma möjligheter.

Vi väljer att gå mot ett samhälle där vi har jämställdhet mellan män och kvinnor, jämlikhet och medinflytande för alla, oavsett plånbok. För tror vi på alla människors lika värde och att människor ska vara fria, då vet vi också att solidaritet och jämlikhet är förutsättningen för att kunna nå den friheten.

Och Socialdemokratin är och förblir en frihetsrörelse som vill riva hinder och låta människor utveckla sin kraft. Oavsett om hindret är fördomar kring etnisk bakgrund eller sexuell läggning, oavsett om det är hinder för företagare eller förskoleelever, oavsett i vilken tid och på vilken plats i livet de hindren dyker upp.

Och vi river hindren för frihet. För vi vet att din frihet och dina möjligheter också är förutsättningen för min. Friheten är inget nollsummespel. Tvärtom så vet vi att fria och jämlika människor stärks och växer tillsammans. Jämlikhet och tillväxt hör ihop!

Och mötesdeltagare,

vårt arbete för jobb och framtidstro slutar aldrig vid Sveriges gränser.

Vi behöver arbeta för ett EU där kampen mot ungdomsarbetslösheten sätts främst. Där EU satsar på utbildning, forskning och infrastruktur istället för gamla jordbrukssubventioner.

Ett EU där vi sätter människan framför marknaden och stärker löntagarnas rättigheter. Vi ska konkurrera med högre kunskap och skicklighet, inte lägre löner. Därför behöver EU ett socialt protokoll!

Och arbetet slutar inte heller vid EU:s gränser.

Vid Medelhavets östra strand ligger städer i ruiner. Barn i inbördeskrigets Syrien har nu fått gå in som sjukvårdare, när granatattackerna gör att de vuxna inte längre räcker till.

Dödandet, våldet och förtrycket måste få ett slut och ansvar utkrävas.

Vid samma strand ligger även Israel och Palestina, där unga fortfarande går med hoppet om fred och frihet för två stater.

I år, snart 10 år efter Anna Lindhs död, samlar vi in pengar till hennes

minnesfond för att stödja personer och organisationer som har modet att

bekämpa likgiltighet, fördomar, orättvisor och förtryck.

Ge gärna en gåva – och lova varandra att aldrig släppa arbetet

för ett fritt och demokratiskt Syrien,

för en tvåstatslösning med den självständiga staten Palestina,

och för en aldrig sviktande internationell solidaritet!

Mötesdeltagare,

imorgon vaknar alldeles för många människor upp i Sverige utan ett jobb att gå till.

Men redan idag kan vi arbeta för att göra vårt samhälle, och vår vision, möjlig.

Vi debatterar och möter människor.

Vi berättar om ett samhälle där sjuka och skadade rehabiliteras tillbaka till arbete och styrka.

Ett samhälle där vi investerar i varandra, i våra kunskaper och kompetenser.

Ett samhälle där vi tillsammans gör det möjligt att nå full sysselsättning.

Ett samhälle som bygger på rättvisa och solidaritet.

Vi arbetar för att människor ska kunna säga:

”Imorgon ska jag börja mina studier.”

”Imorgon gör jag min första dag på jobbet.”

”Imorgon ska vi flytta in i vår nya lägenhet.”

Ta chansen att vara med i det arbetet!

Engagera dig, och var med och utveckla politiken!

Sverige behöver – precis som Gnosjö – ett modernt framtidsparti med ordning och reda i beslutsfattande och ekonomi, med högre ambitioner för Sverige.

Mötesdeltagare – om 501 dagar är det riksdagsval!

Men redan idag börjar kampen för vårt vägval för Sverige!

Tack för att Ni lyssnade

KarlAnders Lindahl visade med tydlighet att vi ÄR Framtidspartiet.
KarlAnders Lindahl visade med tydlighet att vi ÄR Framtidspartiet.

 

Ca 90 personer slöt upp.
Ca 90 personer slöt upp.
1:a Maj märken såldes
1:a Maj märken såldes
Internationalen
Internationalen
Eftersnack
Eftersnack

Ett mycket lyckat 1:a Maj firande och jag vill tacka alla som var där!

/Markus

 

facebook Twitter Email