Motion angående den ohållbara bostadssituationen i Gnosjö kommun

Bostadsbristen är stor i vår kommun. Gnosjö kommun har under de senaste årtiondena varit alltför återhållsam med bostadsbyggandet vilket resulterat i en brist på i huvudsak hyresrätter men även bostadsrätter och villor. Trots förmånen att vara del av en anrik, livskraftig tillväxtregion med expanderande industrier och trots näringslivets behov av bostäder för anställda har den…

Läs mer

Socialdemokratiska fullmäktigegruppens svar till invånarna i Marieholm med omnejd.

Vi Socialdemokrater förstår och respekterar er frustration över beslutet att lägga ner förskolan i Marieholm. Det är inte ett lätt beslut för någon att ta, men tyvärr på grund av den fortsatta negativa befolkningsutvecklingen och på grund av tidigare avsaknad av satsningar på bostäder i Marieholm och andra byar i kommunen så finns inte underlaget…

Läs mer

Inledningsanförande Allmänpolitisk debatt 2020-01-30

Ordförande, fullmäktigekamrater, åhörare och press. Vi socialdemokrater menar att resan vi påbörjat för att få ordning och reda, i ekonomin och den politiska styrningen och ledningen måste fortsätta.. I enighet har vi startat förändringsarbetet vi från socialdemokraterna länge påpekat som nödvändigt. För att skapa tillväxt i hela kommunen behöver vi se till att det finns…

Läs mer

KF sammandrag

Igår på januarimånads kommunfullmäktigemöte i Gnosjö hölls den allmänpolitiska debatten. Alla politiska partierna var överens om att vi måste bygga fler lägenheter i kommunen för att möta det ökande behovet av bostäder. Att vi Socialdemokrater med dårens envishet motionerat och påpekat att det måste byggas flera bostäder och att detta måste göras skyndsamt har uppenbarligen…

Läs mer

Vi önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Mandatperiodens första år går mot sitt slut och vi går in i julfirande och nyårsfirande med tillförsikt och förväntan. 2019 har vi socialdemokrater i Gnosjö verkligen prövats tillsammans med alla partier, kriser och olyckor har avlöst varandra och tillsammans med förvaltningarna har vi gemensamt och prestigelöst rett ut dem. Många ögonöppnare har det blivit för…

Läs mer

Utmaningarna är möjligheter.

Kommunsverige står inför stora utmaningar, behoven ökar mer än skatteintäkterna. Gnosjö kommun är inget undantag. Vi Socialdemokrater har länge påpekat behovet av ordning och reda, strukturella förändringar, långsiktighet, planering och framförallt genomförande. Det har tidigare inte låtit sig göras på grund av låsningar inom politiken, idag har vi ett annat samtalsklimat och öppenhet inom politiken…

Läs mer

Motion om införande av friskvårdsinsatser inom socialförvaltningens verksamhetsområde.

Läs mer

Motion: Gnosjö behöver fler hyresrätter

Läs mer

1:a Maj-firande i Gnosjö

Samling Kl 14:00 Bäckdalsparken (utanför Coop) Tal av Ingemar E L Göransson, författare och samhällsdebattör Korvgrillning – kaffe – kaka – lotter Välkomna att fira tillsammans med oss!!! 1:a maj firandet arrangeras av Gnosjö Socialdemokratiska arbetarekommun, Lo-Facken & ABF.

Läs mer
facebook Twitter Email