1 Maj firande i Gnosjö

Dagens 1 första Maj firande i Gnosjö var välbesökt under de två timmar arrangemanget varade.

Många barnfamiljer slöt upp och hoppborgen var en populär aktivitet.

Eric Strömberg från SSU talade om klimat hotet utifrån ungas perspektiv.

Azra Muranovic från riksdagen höll ett engagerat tal som berörde allt från familjers ekonomi till krisen i Ukraina.

Giselle Iskandar från LO talade om vikten av integration och om hyvlingen av arbetstider på arbetsmarknaden.

Ett lyckat arrangemang i Gnosjö.

facebook Twitter Email