Våra förtroendevalda 2019-2022

Kommunfullmäktige:

Markus Kauppinen (gruppledare)
Camilla Karlsson (2:e vice ordförande)
Tomas Johansson
Oscar Parman
Kari Parman
Stig Axelsson
Bo-Göran Härestrand
Pia Lind
Jimmy Emanuelsson
Ingela Mejenqvist-Heikkilä
Fredrik Francke

Kommunstyrelsen:

Markus Kauppinen, (2:e vice ordförande samt oppositionsråd)
Camilla Karlsson
Tomas Johansson
Ingela Mejenqvist-Heikkilä
Kari Parman

Kultur och utbildningsutskottet:

Camilla Karlsson, (vice ordförande)
Jimmy Emanuelsson

Socialutskottet:

Tomas Johansson, (vice ordförande)

Allmänna Utskottet:

Markus Kauppinen, (vice ordförande)
Tomas Johansson

Styrelsen för Fastighets AB Järnbäraren:

Stig Axelsson
Tomas Johansson

Samhällsbyggnadsnämnden:

Bo-Göran Härestrand, (2:e vice ordförande)
Ann-Charlotte Hilding

Revisionen:

Klas-Göran Park, (ordförande)
Alf Ask

facebook Twitter Email