Våra förtroendevalda 2023-2026

Kommunens sammanställning, Kan du hitta här på tromanpublik..

 

Oppositionsråd/Kommunalråd: –

Oppositionsrådets ersättare: Camilla Karlsson

Kommunfullmäktige: 

2:e vice ordförande: Markus Kauppinen
Ledamot: Camilla Karlsson
Ledamot: Tomas Johansson
Ledamot: Marleéne Lorenzen
Ledamot: Kari Parman
Ledamot: Maria Johansson
Ledamot: Bo-Göran Härestrand
Ledamot: Ingela Mejenqvist-Heikkilä
Ledamot: –
Ersättare: Ann-Charlotte Hilding
Ersättare: Christoffer Areskog
Ersättare: Micael Larsson
Ersättare: Kaltak Suvad
Ersättare: Stig Axelsson

 

Kommunstyrelsen:

2:e Vice Ordförande: –
Ledamot: Camilla Carlsson
Ledamot: Tomas Johansson
Ledamot: Lorenzen Marleén
Ersättare: Kari Parman
Ersättare: Ingela Mejenqvist-Heikkilä
Ersättare: Christoffer Areskog

Kultur och utbildningsutskottet:

Camilla Karlsson, (vice ordförande)
Ersättare: Vakant

Socialutskottet:

Vice Ordförande: Marleén Lorenzen

Allmänna Utskottet:

Vice Ordförande: –
Ersättare: Tomas Johansson

Styrelsen för Fastighets AB Järnbäraren:

Vice Ordförande: Stig Axelsson
Ledamot: Tomas Johansson
Ersättare: Markus Kauppinen
Ersättare: Michael Bucht

Samhällsbyggnadsnämnden:

2:e Vice Ordförande: Bo-Göran Härestrand
Ledamot: Ann-Charlotte Hilding
Ersättare: Ulf Nilsson
Ersättare: Micael Larsson

Demokrati- och integrationsberedningen:

Ledamot: Ann-Charlott
Ersättare: Christoffer Areskog

Hylténstiftelsen:

Ledamot: Ulf Johannesson
Ersättare: Sulo Koppelo

Kommunutvecklingsberedning

Ledamot: Micael Larsson
Ersättare: Ingela Mejenqvist-Heikkilä

Arvodesberedningen

Ledamot: Bengt-Göran Johansson
Ersättare: Ulf Nilsson

Revisionen:

Ordförande: Klas-Göran Park

facebook Twitter Email