Våra förtroendevalda 2015-2018

Kommunfullmäktige:

Markus Kauppinen, gruppledare
Annie Fredriksen
Tomas Johansson
Kennet Josefsson
Camilla Karlsson
Ulf Brandin
Kari Parman
Stig Axelsson, 2:e vice ordförande
Bengt-Göran Johansson
Marita Axelsson
Sulo Koppelo
Eva Åström

Kommunstyrelsen:

Markus Kauppinen, 2:e vice ordförande samt oppositionsråd
Stig Axelsson
Tomas Johansson
Camilla Karlsson
Kari Parman

Kultur och utbildningsutskottet:

Stig Axelsson, 1:e vice ordförande
Camilla Karlsson

Socialutskottet:

Kari Parman, 1:e vice ordförande
Johan Mejenquist

Allmänna Utskottet:

Markus Kauppinen, 1:e vice ordförande
Tomas Johansson

Styrelsen för Fastighets AB Järnbäraren:

Stig Axelsson, vice ordförande
Michael Bucht

Samhällsbyggnadsnämnden:

Kennet Josefsson, 1:e vice ordförande
Sulo Koppelo
Bo-Göran Härestrand

Revisionen:

Anders Olsson, ordförande
Göte Stigemyhr
Alf Ask

 

facebook Twitter Email