God fortsättning på 2018!

Äntligen ett nytt år, vi lämnar det gamla bakom oss och är ett år klokare. Vi går in i valåret med energi och en vilja att förändra. Vi har under senaste mandatperioden lyckats med mycket trots att vi är i opposition. Vi har sett till att både socialen och skolan fick stora tillskott inför detta…

Läs mer

Juletid är även nomineringstid.

Fram till och med 31/12-2017 har du som medlem i Gnosjö Socialdemokratiska Arbetarekommun rätten att nominera kandidater som ska företräda Socialdemokraterna i Gnosjö inför valet den 9/9-2018 som kommer bli ett spännande val. Nominerar gör du här på hemsidan (http://www.gnosjo.org/nominering/) Till alla medlemmar, följare, supportrar och meningsmotståndare vill jag passa på att tacka för det…

Läs mer

Ett slöseri med mänskliga resurser…

…och inhuman behandling av människor med skyddsbehov. Följande skrivelse har skickats från Gnosjö Arbetarekommuns styrelse till statsrådsberedningen och socialdepartementet angående hanteringen av ensamkommande flyktingbarn som under en lång och oviss asylprocess hunnit fylla, eller fått sin ålder uppskriven till 18 år samt angående utvisningar av människor i nöd till Afghanistan. Till Regeringen: Skrivelse ifrån Gnosjö…

Läs mer

OBS!!! Nytt datum för medlemsmötet ang Taxor, Skattesats och 3-årsplan OBS!!!

Arbetarekommunens styrelse har idag (13/11) beslutat att flytta mötet en vecka till den 27/11 kl 18:00. På mötet kommer följande att behandlas: kommunens taxor för 2018 3-års planen skattesatsen för 2018 diskutera förslaget till region- & riksdagslistor VÄLKOMNA!!!    

Läs mer

Inledningsanförande allmänpolitisk debatt 2017-10-26

Ordföranden, fullmäktigekamrater, åhörare & press… Demokrati förutsätter ett respektfullt samtal. Det handlar både om att lyssna på vad andra tycker och att själv uttrycka sina åsikter. Det är viktigt för ett en fungerande demokrati att invånarna känner sig som en del av samhället. De ska kunna påverka i de allmänna valen men också känna att…

Läs mer

Det handlar om jobben…

Läs mer

”Inte en krona till…” del 2

  Efter att högerpartierna sansat sig och justerat sina ramar utifrån principerna vi föreslog i Juni, Högern i Juni Socialdemokraterna & Miljöpartiet i Juni Mer till central förvaltning Mindre till central förvaltning ”Inte en krona till….” till övriga förvaltningar Mer till framförallt socialen och skolan… Resultatmål 1,75 % Resultatmål 2% Högern i September Socialdemokraterna &…

Läs mer

Gnosjö klättrar på rankingen!

Idag presenterades den årliga rankingen för företagsklimatet i Sveriges samtliga kommuner av Svenskt Näringsliv. Gnosjö klättrar glädjande 11 placeringar till plats 12 av landets 290 kommuner. (Se rankingen här) Såna här rankingar finns på flertalet områden – de är inte en absolut sanning men en värdemätare och signal, det ger underlag att gemensamt jobba för…

Läs mer

De försenade budgetramarna för 2018.

I Juni skulle 2018 års budgetramar för Gnosjö kommun antas av fullmäktige, borgerligheten presenterade sitt förslag och vi tillsammans med Miljöpartiet vårt. (Se artikel i Värnamo Nyheter här  https://www.vn.se/article/borgerligheten-backade-efter-s-budgetforslag) Budgetramarna skulle efter återremissen egentligen behandlats av kommunstyrelsen och fullmäktige i augusti, men har av okänd anledning för oss skjutits till september och skall idag behandlas…

Läs mer
facebook Twitter Email