Politikermingel på Lichron Teknikgymnasium

Tisdagen den 17 augusti 2010 blev vi Socialdemokrater inbjudna till politikermingel med Gnosjös ungdomar på Lichron Teknikgymnasium. Vi som deltog var Markus Kauppinen (1:a namnet på vår kommunvalslista), samt Patrick Schooner (10:e namnet på samma lista).

Läs mer

Semestertid

För många så är Juli den månad flest har sin längre ledighet i form av en välförtjänad semester. Som lite kort sommarläsning kan vi från Socialdemokraterna berätta vad som hänt den senaste tiden från juni tills nu.

Läs mer

Vad sa folk på Mingeldagen?

Den 24 april 2010 ställde vi frågor till allmänheten på Mingeldagen kring vad de själva upplevde som styrkor och svagheter i de ansvarsområden som Gnosjö Kommun har. Dessa frågor presenterades i form av enkät, och nu har vi sammanställt dessa svar. Svarsalternativen graderas efter följande modell; mycket dåligt, dåligt, ganska dåligt, granska bra, bra och…

Läs mer

Listan för val till kommunfullmäktige

Nu finns vår lista för val till kommunfullmäktige upplagt

Läs mer

Över 90 personer firade 1 Maj

Firandet av 1:a maj fick hastigt och lustigt flyttas inomhus på grund av ett mycket tråkig väder. Firandet flyttades ifrån Bäckadalsparket till kommunhusets cafeteria. Ca 90 personer hade hörsammat kallelse till 1:a maj firandet troligen så drog sig en del sympatisörer för att ge sig ut i det ruggiga vädret. De närvarande fick höra tre…

Läs mer

Mingeldagen

Idag (2010-04-24) var det mingeldag i Gnosjö tätort med olika aktiviteter och försäljning vid olika gatustånd. Vi socialdemokrater hade sammanställt en enkät där vi ville få reda på vad Gnosjö kommuns invånare tycker om olika delar av den kommunala verksamheten. 

Läs mer
facebook Twitter Email