Nominering till vallistor

Komihåg att kandidaten du nominerar ska tillfrågas och acceptera att bli nominerad.
Du kan nominera samma namn på flera listor förutsatt att kandidaten accepterat det, det gör du genom att skicka in en ny nominering för varje uppdrag.

facebook Twitter Email