Bokningsförfrågan

Läs hyresvillkor längst ner på denna sidan först.
Markera de dagar du är intresserad av:

Calendar does not exist.

 

Allmänna hyresvillkor-Gäller för uthyrning av Gnosjö Arbetarekommuns husvagn

Uthyres endast till medlemmar

1. Hyreskostnad Betalas i förskott kontant eller sätts in på konto: Swedbank 8417–8,934 957 621-6
Kostnad: torsdag-söndag weekend = 500: – inkl moms. Hel vecka söndag till söndag eller efter övk =1000: – inkl moms.

2. Inventarier Husvagnen har ett begränsat utbud med inventarier, men det som finns får fritt brukas. Det åligger på Hyrestagaren att ansvara för att egna inventarier är försäkrade samt att efter uthyrning/lån av vagnen att de inventarier som inte tillhör vagnen är urtagna. Förtält medföljer och får användas om så önskas.

3. Fordonets användning Husvagnen får användas för normalt brukande inom Sverige av Hyrestagaren eller med Hyrestagarens samtycke och på hans ansvar av person tillhörande hans familj. Rökning respektive husdjur är förbjudna i husvagnen. Överträdelsen debiteras med 3000: -.

4. Hyrestagarens ansvar vid överträdelse av trafik- & parkeringsbestämmelse Hyrestagaren ansvarar gentemot Uthyraren för ekonomiska påföljder pga överträdelse av trafik-& parkeringsbestämmelser, som kan drabba Uthyraren av egenskap av husvagnens ägare. Detta gäller dock inte om överträdelsen orsakats av sådana bristfälligheter där man inte har känt till eller kunnat förutse detta. Där Hyrestagaren inte i rätt tid betalar bötes- eller avgiftsbeloppet som orsakats av överträdelse och husvagnensägare tvingas betala dem, har Uthyraren rätt att förutom bötesbeloppet eller avgiftsbeloppet att debitera Hyrestagaren en administrationsavgift på 800 sek för varje överträdelse.

5. Återlämnande Vid hyrestidens utgång skall hyrestagaren återlämna husvagnen på den plats där den avhämtades eller på plats som särskilt avtalats. Hyrestagaren har rätt att lämna tillbaka vagnen före utgången av överenskomna hyrestiden men återfår då ej utlagd hyra.

Vid återlämnandet ska husvagnen lämnas i samma skick som vid avhämtning bortsett på yttre påverkan gällande nedsmutsning av utsida ”normal påverkan”.

Övrigt så ska vagnen vara städad på insida=Våt torka golv om behov finns, mattor och dynor dammsugade, torka bänkar samt rengör diskho. Skåp och dörrar torkas och städas efter behov. Vattentank ska vara tömd, samt kran på gasolflaska stängd.

Givetvis så ska sopor inte finnas kvar i vagnen. Om vagnen är ostädad(insida) tillkommer en avgift på 500: -.

Upptäckta fel eller brister meddelas Uthyraren senast vid återlämnandet av vagnen. (Styrelsen ansvarar gemensamt för utvändig tvättning av vagnen om behov finns)

 

facebook Twitter Email