Vårbudgeten 2017

Samhällsbygget – för trygghet och en hållbar framtid De offentliga finanserna visar nu överskott varje år denna mandatperiod. Sveriges ekonomi går starkt, sysselsättningen är rekordhög och arbetslösheten sjunker. – Genom att föra en ansvarsfull finanspolitik sedan vi tillträdde har vi lyckats vända det stora underskott vi ärvde till att nu kunna visa överskott i de…

Läs mer

Dags för årsmöte!

Enligt utsänd årsplanering drar det ihop sig till årsmöte. Vi kommer hålla detta i våra nya lokaler på Regeringsgatan 5 den 20/3 kl  18:00. Förslag till dagordning: Mötets öppnande Fastställande av dagordning Mötet behörigt utlyst? Val av 2 justerare tillika rösträknare Skrivelser/Rapporter Gästen har ordet (Mariana Emanuelsson från ABF) 7. Årsmötesförhandlingar a) Val av ordförande…

Läs mer

Sista medlemsbrevet för i år

Partikamrater, vi vill börja med att önska er alla god fortsättning och ett riktigt Gott Nytt År! När 2016 nu är inne på sina sista dagar ser vi tillbaka på detta året, vad vi gjort bra och vad vi gjort mindre bra. Det är viktigt att reflektera och lära sig av sina misstag samtidigt som…

Läs mer

Interpellation angående bredbandsutbyggnaden i Gnosjö kommun.

Gnosjö kommun antog 2013 en bredbandsstrategi där målsättningen är att år 2020 ska 90% av kommunens invånare ha tillgång till bredband med en hastighet på minst 100mbit/s. Det är på sin plats att stämma av hur väl strategin stämmer idag och vilka åtgärder, handlingsplaner och resurser som fattas för att vi ska kunna uppnå den…

Läs mer

Det närmar sig jul och prästens lilla kråka skulle ut och åka.

O en slank den dit och en slank den hit ooo en slank den ner i diket… Med denna lilla trudelutt kan man kort beskriva gnosjömoderaternas lokala energi och klimatpolitik. Miljöpartiet lämnade 2015-09-24 in en motion som handlade om fjärrvärmeutbyggnad. De pekade på behovet av att minska klimatpåverkan och anser att uppvärmning genom biobränsle är…

Läs mer

Inför garantibelopp för vård och omsorg av äldre & funktionshindrade.

Inför garantibelopp för vård och omsorg av äldre & funktionshindrade. I socialtjänstlagen finns regelverk om hur avgifter inom vård och omsorg av våra äldre och funktionshindrade skall beräknas. Skyldigheten i lagstiftningen handlar om hur kommunen ska beräkna omsorgsavgiften det vill säga det som ska betalas för biståndsprövade insatser. Dessutom finns lagstadgad maxtaxa som skydd mot…

Läs mer

Kandidater till kongressombud

Nu kommer snart ett stort brev dimpa ner i medlemmarnas brevlådor. Det är dags att rösta fram kongressombud. Kandidatpresentationer kan ni läsa här: [pdf-embedder url=”http://www.gnosjo.org/wp-content/uploads/2016/11/Version-2-Partikongressen-kandidater-GGVV.pdf” title=”version-2-partikongressen-kandidater-ggvv”]  

Läs mer

Hemsjukvårdsavgiften för femtielfte gången

Den senaste tidens förslag på höjning av kommunala avgifter framförallt för våra äldre, sjuka och funktionshindrade är ett symptom av en sjuk politik som förs i Gnosjö kommun. Så fort tillfälle ges föreslås avgiftshöjningar mot de svagaste grupperna i vår kommun, oppositionen har ett flertal gånger stoppat en del av dessa. Avgiftshöjningar är nödvändiga i…

Läs mer

Kasta sten i glashus

I dagens Värnamo nyheter kunde man äntligen skymta en reaktion från Gnosjömoderaterna, de tog bladet från munnen och har författat hela 2 skrivelser – en till Värnamo Nyheter och en till Länsstyrelsen. Till lokalpressen skickade man ett skriftligt svar på ca en och en halv A4 sida i tron att den skulle publiceras. Är det…

Läs mer
facebook Twitter Email