Inledningsanförande allmänpolitisk debatt 2017-10-26

Ordföranden, fullmäktigekamrater, åhörare & press… Demokrati förutsätter ett respektfullt samtal. Det handlar både om att lyssna på vad andra tycker och att själv uttrycka sina åsikter. Det är viktigt för ett en fungerande demokrati att invånarna känner sig som en del av samhället. De ska kunna påverka i de allmänna valen men också känna att…

Läs mer

Det handlar om jobben…

Läs mer

”Inte en krona till…” del 2

  Efter att högerpartierna sansat sig och justerat sina ramar utifrån principerna vi föreslog i Juni, Högern i Juni Socialdemokraterna & Miljöpartiet i Juni Mer till central förvaltning Mindre till central förvaltning ”Inte en krona till….” till övriga förvaltningar Mer till framförallt socialen och skolan… Resultatmål 1,75 % Resultatmål 2% Högern i September Socialdemokraterna &…

Läs mer

Gnosjö klättrar på rankingen!

Idag presenterades den årliga rankingen för företagsklimatet i Sveriges samtliga kommuner av Svenskt Näringsliv. Gnosjö klättrar glädjande 11 placeringar till plats 12 av landets 290 kommuner. (Se rankingen här) Såna här rankingar finns på flertalet områden – de är inte en absolut sanning men en värdemätare och signal, det ger underlag att gemensamt jobba för…

Läs mer

De försenade budgetramarna för 2018.

I Juni skulle 2018 års budgetramar för Gnosjö kommun antas av fullmäktige, borgerligheten presenterade sitt förslag och vi tillsammans med Miljöpartiet vårt. (Se artikel i Värnamo Nyheter här  https://www.vn.se/article/borgerligheten-backade-efter-s-budgetforslag) Budgetramarna skulle efter återremissen egentligen behandlats av kommunstyrelsen och fullmäktige i augusti, men har av okänd anledning för oss skjutits till september och skall idag behandlas…

Läs mer

Budget 2018

Läs mer

Medlemsbrev Juni

Läs mer

Medlemsmöte 24/5 kl 18:00 –> OBS ny dag!

På mötet kommer följande att behandlas: * Val till förstärkt valberedning * Nomineringar till region & riksdagslista * Investering och driftsbudgetramar för 2018-2020 * Rapport från partikongressen * Diskussion om prioriterade frågor nu och inför valet 2018 Valberedningen uppmanar medlemmar att inkomma med nomineringar till region- & riksdagslistan senast den 21/5. Nomineringar skickas per epost…

Läs mer

Öppet möte om EU 5/5 kl 13.00

Socialdemokraterna i Gnosjö bjuder in alla, även icke-medlemmar till ett öppet möte med EU-parlamentarikern Olle Ludvigsson. Ta chansen att lära dig mer om den Europeiska Unionen, hur fungerar EU? är det sant att parlamentet diskuterar hur mycket en banan ska vara böjd för att kallas en banan ? Hur kommer BREXIT att påverka unionen etc…..

Läs mer
facebook Twitter Email