Vad pågår i KristOdemokratiska-lägret?

På torsdag har vi förutom ärendet om Betania, även ett fyllnadsval till Hylténs stiftelsen. Gnosjö kommunfullmäktige skall utse en ledamot, i handlingarna står det  att vi ska utse en ordförande. Enligt Stiftelsens stadgar utser kommunfullmäktige ledamöter till styrelsen och styrelsen i sig utser en ordförande. Dessa val har hanterats felaktigt förr men det är inget…

Läs mer

Svar på insändare 19/2-2013 av Geert Geelmuyden (fp):

Vi är överens Geert att det finns ett bostadsbehov i kommunen, vi är överens om att Betaniakyrkan är en central fastighet. Däremot är vi inte överens om att Betania är det bästa alternativet för trygghetsboende. Ni förespråkare för Betania-alternativet hade chansen att arbeta in det i Investeringsbudgeten i December, då var det tyst… Kommunfullmäktige antog…

Läs mer

Reservation Betania

Undertecknade reserverar sig mot beslutet att köpa in fastigheten med följande motivering: För det första var ärendet uppsatt på kallelsen och dagordningen som en diskussionspunkt från början, helt plötsligt ett par dagar före sammanträdet utan politisk beredning uppgraderas ärendet till beslutsförslag, rimligen borde ärendet ha beretts av ett utskott i detta fallet allmänna utskottet. Dessutom…

Läs mer

En riktigt God Jul och Gott nytt år!!!

God jul och gott nytt år! När julen närmar sig och året går mot sitt slut är det dags att reflektera över året som gått. 2012 såg ut att bli hyfsat fram till halvårsskiftet, sen kom kallduschen. Trots oväntade återbetalningar från AFA-försäkringarna på ca 8.9 miljoner så ser det ut som om Gnosjö kommuns resultat…

Läs mer
facebook Twitter Email